Samfällighetsskriften

Här presenteras Rumbastigens samfällighet och hur den fungerar. Om du säljer din fastigheten ska informationsmaterialet överlämnas till den nya ägaren. Texterna är under revidering 2018.

Rumbastigens samfällighetsskrift september 2008

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

bilaga 12 Info till gårdsombuden

Bilaga 12_1

bilaga 12_2

Rumbastigens-samfällighetsskrift-under revidering augusti 2017