Julgransinsamling måndag morgon 14 januari!

Lämna din barriga gran där vi ställer soptunnorna nu på måndag morgon 14 januari. Hämtning sker under veckan men granarna måste finnas på plats måndag morgon.

Mellan 8 och 13 januari kan du lämna din julgran på någon av kommunens upphämtningsplatser.

Tänk på att
• Julgranen ska vara helt fri från glitter och prydnader
• Skräp och sopsäckar får inte lämnas på platsen
• Granen får max vara 2,5 meter
• Alla upphämtningsplatser är markerade med skylt

Här kan du lämna din julgran
• Grönytan vid korsningen mellan Artistvägen & Tangoslingan
• Korsningen mellan Artistvägen & Glasyrvägen

Att återvinna julgranen är en bra insats för miljön. Enligt Naturskyddsföreningen ger en återvunnen gran tillräckligt med el för fyra maskiner tvätt.