Möjlighet till utbildning i NOS

För aktiva hundägare finns en utbildning kallad NOS. Läs mer i den bifogade PDF:en.

Inbjudan till NOS utbildning