Vårstädning 4 maj

Vårstädningen lördag 4 maj

Sandupptagning av gårdarna samt parkeringen är planerad att utföras under vecka 15. Sopa ut gruset mot mitten av gångvägen innan måndag 8 april.

Vi möts lördag den 4 maj kl. 09.00
Gårdsombuden sätter upp en lista över göromål där var och en kan markera vad man gjort. Kan man inte närvara under städdagen går det bra att utföra aktiviteter
före städdagen bara man kommer överens med gårdsombuden:
Norra gården: R56 och R68
Mellangården: R23 och R25
Södra gården: R4 och R6

Samling på Södra gården efter städning för gemensam grillning kl. 12.00 för att stärka gemenskapen!

I samband med gårdsstädningen kommer en brandinspektion av garagen ske. Vid inspektionen bör garagen vara tillgängliga. Vid styrelsemötet 20130314 beslutades att en brandinspektion ska ske varje år för att kontrollera att inga brandfarliga produkter förvaras i garagen. Garagen är inga förråd och produkter som inte klassas som bil produkter som ska förvaras i brandskåp måste tas bort. Vi vill påminna om att garageportarna alltid skall hållas låsta för att minska risken för inbrott i garagen. Medlemmar som missbrukar detta kan enligt föreningens stadgar förlora sin rätt till ett garage.

Ännu en påminnelse går ut att parkering på gårdarna inte är tillåtet annat än för på- och avlastning.

Väl mött lördagen den 4 maj kl. 09.00!

STYRELSEN