Kategori: styrelsen

15 december sista dag för motioner

Vad är en motion? Alla ägare till fastigheter inom vår samfällighet har rätt att komma med idéer på förbättringar rörande vår samfällighetsförening. Är det större förbättringsförslag görs det bäst genom att skicka in en motion. En motion är… Read More

Tack för riktigt bra arbete på vårstädningen!

Dags att förnya p-tillstånd

Våra parkeringstillstånd löper ut 30 juni. För att förnya ditt p-tillstånd eller skaffa tillstånd behöver du lämna in påskrivet avtal senast 23 juni. Lämna avtalet i brevlåda på R82. De nya tillstånden kommer att delas ut i brevlådorna inom… Read More