Samfällighetsskriften

Här presenteras Rumbastigens samfällighet och hur den fungerar. När du säljer din fastigheten ska informationsmaterialet överlämnas till den nya ägaren.

Rumbastigens samfällighetsskrift september 2008

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

bilaga 12 Info till gårdsombuden

Bilaga 12_1

bilaga 12_2

Rumbastigens-samfällighetsskrift-under revidering augusti 2017