Parkering

Q-park AB svarar för parkeringsövervakning på parkering och gårdar. Parkering får bara ske på uppmärkta/skyltade P-platser och övervakas mot avgift eller p-tillstånd. Det är styrelsen som ansvarar för att årligen dela ut parkeringavtal som fylls i och lämnas tillbaka till Rumba 82 för att bytas mot parkeringstillstånd. Tillfälligt parkeringstillstånd kan utfärdas.

Besöksparkering
Parkeringen vid garagelängorna är endast till för besökande och boende på Rumbastigen eller Tarantellastigen.

  • Boende får parkera på samfällighetens parkeringsplatser mot giltigt parkeringstillstånd.
  • Besöksparkering mot avgift.
  • Zon 5489 SMS PARK

Parkeringstillstånd
Försök alltid parkera bilen i garaget. Du kan vid behov få parkeringstillstånd som ger fri parkering på Rumbastigens parkeringsplatser, endast avsedda för boende.

  • Hushåll med en bil kan få tillstånd som gäller enbart dag (kl 06.00–19.00).
  • Hushåll med två eller fler bilar kan få ett dagtillstånd och högst ett dygnstillstånd.

Styrelsen ansvarar för att dela ut parkeringstillstånd mot att ifyllt parkeringsavtal inlämnats. Avtalen skickas ut till boende inför varje förnyelse av parkeringstillståndet. Tillståndet är knutet till bilens registreringsnummer och får inte säljas vidare, delas ut till obehöriga (ej boende) personer eller kopieras. Det skall återlämnas vid avflyttning.

Tillfälligt parkeringstillstånd för gårdarna
Tillfälligt parkeringstillstånd kan utfärdas och ska användas vid in/utflytt samt för entreprenörer anlitade för uppdrag, till exempel hantverkare som behöver parkera inne på gården (gäller max 4 veckor).

P-tillstånd utfärdas av styrelsemedlem på R82. Du kan även lägga en lapp med ditt önskemål i brevlådan på R82 med:

  • ditt namn och gatunummer
  • vem du behöver ett parkeringstillstånd för
  • fordonets registreringsnummer
  • vilken/vilka dagar det gäller
  • ditt telefonnummer

Parkeringsövervakning
Q-park AB ansvarar för parkeringsövervakning på parkering och gårdar. Parkering får bara ske på uppmärkta/skyltade P-platser och övervakas mot avgift eller p-tillstånd. Lastbilar, husvagnar, bussar och släpvagnar får inte parkera här utan hänvisas till andra parkeringar. Fordon som parkeras ska vara besiktigade, skattade och i körbart skick. Skrotbilar kommer att rapporteras för bortforsling.

Nyckelförteckning
Vi uppdaterar nyckelförteckningen och efterfrågar garagenyckelnr (EA20792) de två sista siffrorna. Tack på förhand!