Vattenavstängning

För avstängning av vatten på Rumbastigen behöver Upplands-Bro kommun VA-Driften stänga ventiler i vattenmätarbrunnen.
Då blir helaRumbastigen utan vatten. Därför måste bostadsrättsföreningen Rumbastigen avisera om avstängningen till allapå Rumbastigen.

  1. Ring kommunens växel 0858169000 knappval 6. Boka avstängning.
  2. Avisera om avstängning till hela Rumbastigen.

Med vänliga hälsningar

Fredrik Nordahl
Rörläggare VA-Drift

Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen

08-581 694 94
Fredrik.Nordahl@upplands-bro.se