Inbrott i garagen

Det är av yttersta vikt att garageportarna stängs och låses. Tjuvarna kommer in i hela längan om en port är öppen/olåst. Stölder har förekommit de senaste veckorna. Uppmärksamma folk runt garagen ni inte känner igen genom att t.ex. hälsa.