Brand

Rädda–Varna–Larma–Släck

Fakta
Bra att ha hemma:
 • Brandvarnare
 • Brandsläckare
 • Brandfilt
 • Vattenslang
 • Hinkar

  Checklista
  Förebygg brand hemma
  • Gå inte ifrån spisen när den är på och matlagningen är i gång.
  • Ha inte saker/material som lätt kan börja brinna nära eller på spisen.
  • Rök aldrig i sängen, soffan eller någonannastans där du lätt somnar.
  • Blöt innehållet i askfatet innan du slänger det i soppåsen.
  • Förvara aska och rester från öppen spis eller grill i metallkärl med lock.
  • Täck inte över elektriska element eller annan uppvärmning.
  • Se till att lampor/spotlights inte är nära något brännbart eller kan trilla ner.
  • Byt blinkande lysrör. De kan överhettas. Byt glimtändaren samtidigt.
  • Var rädd om sladdar. En trasig sladd kan orsaka kortslutning och brand.
  • Ställ värmeljus var för sig. Står de tätt ihop kan värmen bli så hög att allt stearin antänds och skapar en kraftig låga.
  • Placera inte ljus nära saker som kan börja brinna och att de står stadigt.
  • Använd inte ljus med ingjutna dekorationer.
  • Blås ut ljusen när du lämnar rummet.

   Skydda dig och dina grannar mot brand PDF