Samfälligheten

Rumbastigens samfällighetsförening består av 72 st fastigheter. Alla som köper en fastighet på Rumbastigen blir automatiskt medlemmar i Rumbastigens samfällighetsförening.

Avgifterna till samfälligheten faktureras kvartalsvis till alla boende.

Varje år i februari är det årsstämma. Då får alla medlemmar rösta i frågor. Motioner lämnas  senast 30 november föregående år.