Avgifter

Avgifterna till Rumbastigens samfällighet faktureras kvartalsvis till alla boende. För 2018 var den totala kostnaden 6 800 kr. Avgiften ska bland annat täcka kostnader för:

  • Kallvatten
  • El och underhåll av garage och parkeringsplatser
  • Snöröjning, sandning och sopning
  • Underhåll av grönytor och upprustning av gårdar
  • Gårdsstädning
  • El- och vattenledningar

Antennkostnad innebär avgift (700 kr/kvartal) till Antennens samfällighetsförening för:

  • ComHem basutbud 39 kr/mån
  • BBB fiberbredband 165 kr/mån
  • Administration 15 kr/mån
  • Fond 30 kr/mån

Avgift till Antennen faktureras också kvartalsvis :