Sprängning på Artistvägen vecka 39

Avledning av dagvatten under den nya gång- och cykelbanan kräver spräningar. Visuell inspektion på fastigheter utmed Artistvägen och längan R22–28 utfördes i fredags. En mätare ska ha monterats i garagelängen längs Artisvägen.