Gräsklippare

Styrelsen beslutade att köpa in ytterligare en gräsklippare. Den finns tillgänglig i förrådsgaraget. Första gräsklipparen finns tillgänglig hos R15. Vi provar om detta möjliggör smidigare tillgänglighet!

Underhåll av maskinerna sköter R15. Gårdsombuden felanmäler direkt till styrelsen när maskiner/verktyg går sönder.