Välkommen till Rumbastigen

För att hålla våra gårdar trevliga, och underlätta gräsklippningen i sommar uppmanas föräldrar att ta en tur runt gården med sina barn för att samla in leksaker och lägga på kattnätet över sandlådan varje kväll.

Att bo i en samfällighet

Att bo i en samfällighet innebär mer ansvar än att bo i en bostadsrätts-  eller hyresrättsförening.

Samfällighetsföreningens ändamål är att  förvalta den samfällighet för vilken den har bildats, och vi har dessutom ett gemensamt ansvar att underhålla gemensamhetsanläggningarna; bl.a. grönytorna, garagen och parkeringen.

Att bo i ett radhusområde där vi lever närmare varandra och i de flesta fall har gemensamma ytterväggar, kräver mer tolerans och “vi-känsla“ än andra typer av boende. Kom ihåg att vi dessutom har ett gemensamt ansvar för att underhålla området som tidigare nämnts.

Det är viktigt att man genomför de uppdrag och åtagande som man har tilldelats eller har åtagit sig. Detta stärker gemenskapen inom området och gynnar alla, stora som små.

Det är viktigt att medlemmarna deltar i den gemensamma skötseln för att kostnaderna ska hållas nere.

Viktigt också att ha i åtanke att du är en av ägarna av våra gemensamma ytor.

Rumbastigen – Brunnas bästa gata!