Samfälligheten

Rumbastigens samfällighetsförening består av 72 st fastigheter. Alla som köper en fastighet på Rumbastigen blir automatiskt medlemmar i Rumbastigens samfällighetsförening.

Avgifterna till samfälligheten faktureras 4 ggr/år till alla hushåll. De bestäms på årsstämman.

Varje år i februari är det årsstämma. Då får alla medlemmar rösta i frågor.

Motioner lämnas in senast 15 december året innan stämman.