Vattenavstängning

Kontakta tekniska avdelningen på Upplands-Bro kommun, Kundcenter VA & avfall på telefon 08-581 690 00 när ni behöver stänga av vattnet.

På det sätt vattenledningen är dragen måste, vad vi känner till, hela Rumbastigen stängas av och det gör kommunen.

Kom ihåg att meddela samtliga fastigheter om den planerade avstängningen.