Avgifter

Avgifterna till Rumbastigens samfällighet faktureras 4 ggr/år till alla hushåll. Avgiften bestäms på årsstämman. Avgiften ska bland annat täcka kostnader för:

  • Kallvatten
  • El och underhåll av garage och parkeringsplatser
  • Snöröjning, sandning och sopning
  • Underhåll av grönytor och upprustning av gårdar
  • Gårdsstädning
  • El- och vattenledningar