Samfällighetsskriften

Här presenteras Rumbastigens samfällighet och hur den fungerar. Om du säljer din fastigheten ska informationsmaterialet överlämnas till den nya ägaren. Texterna revideras under våren 2016.

Rumbastigens samfällighetsskrift september 2008