Föreningsstämma

Protokoll från årsstämman 2021

Vi tackar för stor uppslutning!
vänligen /stryrelsen