Vad har hänt sedan årsstämman

Garageportarna har renoverat och servats klart. Läs mer under –>Leva och bo –> garage

Fler fartgupp har införskaffats för att få ner farten på gårdarrna. Vänligen hör av er och återkoppla om ni märker eller inte märker skillnad med denna åtgärd!

Styrelsen tar gärna emot förslag inför årsmötet 2021 avseende vad man skulle vilja göra med ytan på Norra gården där lekstugan stod.

Vid årsmötet informerades medlemmarna om att vattenmätaren bytts ut då den inte har fungerat de senaste åren. De nya fakturorna har inkommit och vi ser redan nu att det kommer bli mycket dyrare än beräknat. Håller vi trenden landar vi på ca 30 000 kr dyrare jämfört med budget och tidigare år. Troligtvis blir det mycket dyrare då sommaren kommer – vilket brukar leda till högre förbrukning samt att fler än vanligt är hemma p.g.a. Coronaepidemin.

Vår kassör har meddelat att hon avser att sluta som kassör i vår förening. Hon kommer dock att sköta ekonomin fram till årsmötet. Har du ekonomiska kunskaper och är intresserad av att ingå i styrelsen är du välkommen att kontakta valberedningen, R 13 och R 31.

Styrelsen vill påpeka att Närpolisen, Villaägarna och UBRO har nyhetsbrev att prenumerera på.