Kontakt

I första hand kontaktar du gårdsombuden. De är länken till styrelsen. För övriga frågor maila till: styrelsen@rumbastigen.se