Styrelsen

Här hittar du aktuell information om styrelsen, revisorer och valberedning som du enklast kontaktar här på webbplatsen.

Styrelsen består av:
Ordförande – Marie Lundholm Janenge – R10
Kassör – Hanna Åhrlin – R90
Sekreterare – Helena Alvin – R2
Ledamot – Magnus – R82
Ledamot – Marie Ångman – R21
Suppleant – Lars Lundholm – R10
Suppleant – Gabriella Edström – R37

Revisorer:
Revisor – Victoria Kretz (sammankallande) – R14
Revisor – Asal Sharifikho – R27
Revisor suppleant – Martina Vigren – R33
Revisor suppleant – Kamilla Klawan – R31

Valberedning
Örjan Löfgren – R80
Jörn Klawan – R31