Parkering

Aimo Park svarar för parkeringsövervakning på parkering och gårdar. Parkering får bara ske på uppmärkta/skyltade P-platser och övervakas mot avgift eller p-tillstånd. Det är styrelsen som ansvarar för att årligen dela ut parkeringstillstånden. Tillfälligt parkeringstillstånd kan utfärdas.

Besöksparkering
Parkeringen vid garagelängorna är endast till för besökande och boende på Rumbastigen eller Tarantellastigen.

  • Boende får parkera på föreningens parkeringsplatser mot giltigt parkeringstillstånd.
  • Besökande får parkera på parkeringen mot avgift.

Parkeringstillstånd
Försök att alltid parkera bilen i garaget. Du kan även vid behov få parkeringstillstånd: som ger fri parkering på Rumbastigens parkeringsplatser, endast avsedda för boende.

  • Hushåll med en bil kan få tillstånd som gäller enbart dag (kl 06.00-19.00).
  • Hushåll med två eller fler bilar kan få ett dagtillstånd och högst ett dygnstillstånd.

Styrelsen ansvarar för att dela ut parkeringstillstånd mot att ifyllt parkeringsavtal inlämnats. Avtalen skickas ut till boende inför varje förnyelse av parkeringstillståndet. Tillståndet är knutet till bilens registreringsnummer och får inte säljas vidare, delas ut till obehöriga (ej boende) personer eller kopieras.

Tillfälligt parkeringstillstånd för gårdarna
Tillfälligt parkeringstillstånd kan utfärdas och ska användas vid in/utflytt samt för entreprenörer anlitade för uppdrag, till exempel hantverkare som behöver parkera inne på gården (gäller max 4 veckor).

P-tillstånd utfärdas av ledamot på R82 på torsdagar klockan 18.00-20.00.
Du kan även lägga en lapp med ditt önskemål i brevlådan på R88 med:

  • ditt namn och gatunummer
  • vem du behöver ett parkeringstillstånd
  • fordonets registreringsnummer
  • vilken/vilka dagar det gäller
  • ditt telefonnummer

Parkeringsövervakning
Aimo Park ansvarar för parkeringsövervakning på parkering och gårdar. Parkering får bara ske på uppmärkta/skyltade P-platser och övervakas mot avgift eller p-tillstånd. Lastbilar, husvagnar, bussar och släpvagnar får inte parkera här utan hänvisas till andra parkeringar. Fordon som parkeras ska vara besiktigade, skattade och i körbart skick. Skrotbilar kommer att rapporteras för bortforsling.