Brandsäkerhet

Brandsäkerhet

Här hittar du brandkårens rapport om de förbättringar som varje fastighetsägare måste göra för att öka brandskyddet. Du kan även läsa mer om brandsäkerhet i hemmet.

Brandkårens rapport efter inventering
Ansvaret för brandskyddet i en byggnad ligger enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor helt på fastighetsägaren. De åtgärder som brandförsvaret har bedömt att varje radhusägare måste göra, för att skapa ett tillfredsställande skydd, är:

  • Säkerställa att avskiljande väggar har minst 30 minuters avskiljande förmåga (EI30).
  • Håltagningar i avskiljande väggar, exempelvis kabel-genomföringar, ska tätas.
  • Säkerställa att avskiljande väggar sluter tätt mot yttertaket.
  • Täta takfoten minst 1 meter på vardera sida om avskiljande väggar.
  • Alla brandskyddsförbättrande åtgärder ska vara fackmannamässigt utförda.
  •  Läs mer i brandkårens rapport >>

Så brandsäkrar du ditt hem
De vanligaste brandorsakerna i hus och lägenheter är torrkokning, bortglömda stearinljus, sängrökning samt barn som leker med elden. Genom att ha koll och rätt utrustning hemma, kan du undvika att en olycka sker. Se till att brandskydda ditt hem med:

  • brandvarnare
  • brandsläckare
  • brandfilt

Läs mer om brandsäkerhet på brandkårens webbplats >>
Skydda dig mot brand >>