Sophantering

Alla hushåll har fått brev från kommunen om ändrade rutiner, fr.o.m. vecka 43, och nya kärl för sopsortering. Vi vill tipsa om appen Avfallsappen som finns där du brukar ladda ner appar.

Vill du veta mer
Besök kommunens webbplats, www.upplands-bro.se/fyrfack eller e-posta på va.avfall@upplands–bro.se eller ring dem på telefon 08-581 690 00.

Avfallskärl
Kärlen ingår i avfallsavgiften men du ansvarar själv för rengöring av dem. Paketera ditt avfall
väl så undviker du smuts och lukt. Om du tillfälligt har extra mycket sopor
kan du i förväg beställa hämtning av extrasäck vid den ordinarie tömningen eller beställa
extrahämtning av ditt kärl mot avgift.

Matavfall
Hämtning av matavfallet sker tillsammans med restavfallet av en sopbil med flera separata
fack för respektive avfallsslag. Matavfallsinsamlingen ingår i abonnemanget och sker
utan extrakostnad. Alla hushåll som sorterar ut sitt matavfall eller komposterar det i godkänd kompostbehållare, kan ha hämtning av restavfallet en gång per månad om så önskas.

Abonnemang
Alla fastighetsinnehavare är skyldiga att ha ett abonnemang för hämtning av hushållssopor.
Vid flytt är säljaren skyldig att anmäla ägarbytet till kommunen.
Två eller flera grannar kan dela abonnemang och då ha gemensamma kärl för rest och matavfall. Vid delat abonnemang delas abonnemangsavgiften men grundavgiften blir
oförändrad.

Insamling av övrigt avfall

Sortera ut farligt avfall
Vissa sopor är farligt avfall och får inte hamna i soppåsen och får inte heller spolas ner i av ­loppet! Farligt avfall är sådant avfall som kan skada hälsa och miljö om det inte omhändertas
på rätt sätt. Färg, lim, lösningsmedel och nagellack är exempel på farligt avfall.

Farligt avfall kan lämnas av hushållen på kommunens två kretsloppscentraler. Kemikalier ska lämnas i tätt emballage med beskrivning av innehållet. Företag får inte lämna farligt avfall till den kommunala insamlingen.

Elavfall och batterier
Elavfall som apparater med sladd och/eller batterier, innehåller ofta miljöskadliga ämnen
och får inte slängas i soporna. Elavfall lämnas på kretsloppscentralen i särskilda behållare.
Du kan också beställa hämtning av elavfall mot avgift eller lämna in på mobila insamlingen.

Observera att elavfall inte får läggas i kärlet med grovavfall!

Batterier ska lämnas i batteriholkar som finns på kretsloppscentralerna och vissa butiker samt i en del bostadsområden.

För mer info och öppettider på miljöstationerna läs miljöalmanackan för Upplands bro