Trafikregler

För allas trivsel och säkerhet har samfälligheten beslutat om gemensamma trafikregler. De säger bland annat att vi ska minimera biltrafiken inne på gårdarna, hålla låg hastighet och se upp för lekande barn.

Samfällighetens trafikregler:

  • Vi ska tillsammans försöka att minimera trafiken inne på gårdarna.
  • När du måste köra in på gården för att lasta av/på grejer ska du köra med krypfart.
  • Parkering på gården är inte tillåten. Så snart du lastat av/på ska bilen köras bort.
  • Undvik att köra mellan gårdarna eller att backa inne på gårdarna.
  • Det är inte tillåtet att tvätta bilen inne på gården.

Här kan du läsa mer om våra trafikregler

Se upp för gående och lekande barn!
Tänk på att köra i gångfart och se upp för lekande barn och gående inne på gårdarna. På Flamencovägen som leder in till Rumbastigen passerar många gående och lekande barn. Boende betraktar vägen som gång- eller parkväg.Tänk därför på att köra sakta även här. Upplys besökande entreprenörer och budfirmor om våra trafikregler.