Garage

Rapportera till styrelsen så fort du upptäcker problem i och runt garagen.

Läckande garagetak som anmälts har åtgärdats. Trasigt lås har blivit åtgärdat. Tyvärr innebar det
att vi behövde byta låssystem. Vårt befintliga har utgått. Vi har numera 2 låssystem där de gamla låsen kommer att bytas ut till det nya systemet när behov finnes, dvs när låset slutar att fungera.