Gårdsombud

Samfälligheten har utöver styrelse och revisorer två gårdsombud per gård. Dessa utses varje år enligt ett turschema. Tanken är att alla hushåll på sikt ska vara gårdsombud. Den som har ett uppdrag i styrelsen kan inte samtidigt vara gårdsombud.

Gårdsombuden är en länk mellan medlemmarna och styrelsen. Gårdsombuden är bl.a. med och organiserar vårstädningen. Boende som har synpunkter på vad som behöver göras på våra gemensamma ytor kan kontakta gårdsombuden. 

Gårdsombud 2020
Norra gården: R68 och R45
Mellangården: R25 och R27
Södra gården: R6 och R9

Vårstädning
Gårdsombuden ansvarar i samråd med styrelsen för att organisera den årliga vårstädningen. Vanligtvis sker denna dag en lördag i slutet av april.

Inför gårdsstädningen kallas gårdsombuden till ett förberedande möte med delar av styrelsen för att gå igenom vad som ska göras. På själva städdagen sätter gårdsombuden upp en lista över göromål där var och en av de boende kan markera vad man gjort.

Kan du inte närvara under städdagen går det bra att utföra aktiviteter före städdagen, bara du kommer överens med gårdsombuden i förväg.

Det är allas ansvar att sköta om de gemensamma ytorna.