Start

Välkommen till Rumbastigen – en samfällighetsförening för ett radhusområde i Brunna, Kungsängen
(3 mil NV om Stockholm). Här hittar du information om ditt boende och medlemskap i föreningen.

Saknar du något? Kontakta styrelsen