Styrelsen informerar

Kanske har du redan läst brevet som delats ut i brevlådan. Om inte så finns det nu även på hemsidan. Styrelsen önskar en trevlig helg!

Information från styrelsen 151124

Syrelsen har även förmedlat information om brandsäkerhet från Attunda brandkår.
Frågor hänvisas direkt till brandskyddsinspektör/distriktschef Tomas Wrådhe.
E-post: tomas.wradhe@brandkaren-attunda.se.

Mer information finns även på brandkårens hemsida.

sodra_host_2015

 

Din chans att påverka!

Styrelsen påminner om att motioner inför årsstämman ska lämnas in senast under november månad. Du som har synpunkter eller förslag har alltså hela helgen på dig!

Vid samfällighetsföreningens årsmöte i februari 2016 kan synpunkter från dig som medlem tas upp för beslut och åtgärd. Det kan gälla sådant som rör gårdarna, trafiken, ordningen, garagen med mera.

Skriftliga förslag som underlag för motioner lämnas in senast den 30 november till R88.

Under året har Norra gården ordnat en fin och uppskattad klätterställning. norra_klatterstallning

 

Dags för städdag i november

Vid stämman 2015 röstade Rumbastigens medlemmar för att vi ska ha en gemensam höststäddag.

Vi börjar klockan 10:00, lördag 7 november, och avslutar med gemensam grillning på Södra gården cirka klockan 12:00.

Vi hjälps åt med att:

  • klippa buskar och häckar
  • kratta löv
  • köra bort ris och löv

Håligheter efter asfalteringen kommer att täckas av jord och gräs vid nästa vårstädning.

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Styrelsen

 

Brandkåren håller informationsmöte

Brandkåren Attunda har av samfälligheten på Kakelstigen uppmärksammats på en dold brist i den befintliga konstruktionen. De kommer därför att hålla informationsmöten i Hagässkolan:
Söndagen 14:e juni kl. 18.00
Onsdagen 17:e juni kl. 19.00

Panelen på framsidan är spikad på en läkt vilket ger en spalt/springa i den avskiljande väggen mot grannen. Denna behöver tätas för att uppnå skydd mot rökspridning och är en förutsättning för att uppnå skyddet av en tätad takfot.

Denna åtgärd har enligt Brandkåren inte utförts av entreprenör JFK, som många på Rumbastigen har anlitat. JFK har jobbat i samråd med Brandkåren men då denna brist inte tidigare varit känd av Brandkåren har man alltså inte tätat just denna spalt/springa. För att få bästa möjliga information om läget uppmanas boende att komma på informationsmöte, där det även blir tillfälle att ställa frågor.

Här kan du läsa mer om vilken åtgärd Brandkåren kommer att informera om.

Asfaltering av gårdarna

Asfaltering av gårdarna kommer att starta denna vecka (23). För att underlätta arbetet, undvik att parkera på gårdarna. Hantverkare, budfirmor och liknande får parkera på vår betalparkering.

Under sommaren är det många personer, inte minst barn och ungdomar som vistas på gårdarna. Tänk därför extra på att köra med krypfart på eller i anslutning till gårdarna.

Inför sommaren 2015

sodragarden

Dags att förnya parkeringstillstånd

Våra befintliga parkeringstillstånd gäller fram till 30 juni. För att förnya ditt parkeringstillstånd eller skaffa tillstånd behöver du lämna in påskrivet avtal senast 31 maj. Lämna det direkt till ordföranden på R88 eller i brevlådan.

Vilket/vilka parkeringstillstånd respektive boende har rätt till framgår av avtalet:

P-tillstånd avtal_v150512

De nya parkeringstillstånden kommer att gälla 1 juli 2015 till och med 30 juni 2016.
Tillståden kommer att delas ut i våra brevlådor i början av juni.

Brandkåren kontrollerar området på nytt

I september gjorde Brandkåren i Attunda en stickprovskontroll för att se om de påtalade bristerna i våra takkonstruktioner var åtgärdade. Inom några veckor gör de en uppföljning. Om det inte går att avgöra att åtgärder är vidtagna kommer den boende att få ett brev i brevlådan.

Infobrev Attunda 2015-04-24

Vårstädning 25 april

Årets gårdsstädning börjar klockan 09:00, lördagen den 25 april. Sopning av gator sker med maskin den 17 april. Sopa därför gärna ut sand från gräskanter med mera och sopa ur garaget mot mitten av gatan, så att sopmaskinen kan ta så mycket som möjligt.

På själva städdagen kommer gårdsombuden att sätta upp en lista på respektive gård där det finns olika arbetsuppgifter att utföra. Där kan var och en markera vad man har gjort.

Under dagen görs även en brandinspektion av garagen. Inga brandfarliga produkter får förvaras i garagen.

Hushåll som inte deltar i vårstädningen kommer att debiteras en extra avgift om 750 kr. Om du inte kan delta just den 25 april går det bra att göra en insats före städdagen. Kontakta gårdsombuden på din gård:

Norra gården: R60 och R64

Mellangården: R48 och R17

Södra gården: R26 och R28

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Godkänd redovisning

img-209082406-0001

Samfällighetsskriften

Samfällighetsskriften finns i digital form. Finns planer på ändringar och uppdateringar i denna.

https://sites.google.com/a/rumbastigen.net/informationsskrift/