Tips inför jul- och nyårshelgen!

Om du reser bort, se till att ditt hem ser bebott ut. Be gärna dina grannar att hålla lite extra koll. Från Grannsamverkan mot brott har vi fått många tips om vad man kan göra för att förhindra inbrott:

 • Arrangera lampor med timer, så att de tänds och släcks oregelbundet när det är mörkt ute.
 • Låt radion gå på med timer så det hörs ljud i hemmet. Tv ska däremot hållas avstängd.
 • Installera utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och altandörrar.
 • Be en granne tömma brevlådan på post. En låst brevlåda, där tjuven inte kan se om den innehåller post, är ett alternativ.
 • Be en granne att skotta efter snöfall och trampa upp spår i snön.
 • Be en granne lägga sopor i soptunnan så att den inte står helt tom.
 • Tala inte om att du är bortrest på telefonsvararen och skylta inte med det på nätet.
 • Var försiktig med statusuppdateringar i sociala medier, till exempel geotaggar i dina inlägg (Facebook, Instagram, Twitter m fl).
 • Lås alltid fönster och dörrar – även när du är hemma!
 • Lämna inte några nycklar framme hemma. Lås gärna in pass och värdesaker.

Här kan du läsa mer om grannsamverkan mot brott >>

pepparkakshus

Inbrott via stege ökar
Polisen rapporterar att antalet inbrott via stege nu ökar. Därför:

 • Förvara trädgårdsredskap och stege inlåsta eller fastlåsta.
 • Eftersom även grannars stegar kan användas, ha en dialog om detta.
 • Om du har larm, men endast på nedervåning, komplettera på övervåning.

Följ Polisen på Facebook >>

Styrelsen önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

Ha en olycksfri jul!

I december månad ökar antalet bränder. Här får du de bästa tipsen från brandkåren om hur du undviker olyckor.

Tända ljus som glöms bort, kvarglömda kastruller på spisplattor och tomtebloss kan orsaka bränder. Genom att ha koll och rätt utrustning hemma, kan du undvika att en olycka sker. Se till att brandskydda ditt hem med brandvarnare, brandsläckare och brandfilt.

Läs mer i brandkårens utskick (pdf) >>
Mer om hur du undviker bränder och olyckor >>

Rapport om brandskydd och vad som behöver göras
Styrelsen har nyligen förmedlat information från brandkåren om vilka åtgärder som varje radhusägare måste vidta för att få ett godkänt brandskydd. Nu finns rapporten här >>

Styrelsens uppdrag är endast är att förmedla denna information till alla i samfälligheten. Det ligger på varje husägares ansvar att fackmannamässigt åtgärda bristerna.

Om du har synpunkter, kontakta brandskyddsinspektör Tomas Wrådhe.
E-post: tomas.wradhe@brandkaren-attunda.se

Mer information finns på brandkårens hemsida >>

Nya rutiner för p-tillstånd och nycklar

Tillfälligt p-tillstånd för besökande entreprenörer och hantverkare kan utfärdas av styrelsen. Det går även bra att, vid behov, låna olika nycklar. Såhär gör du om du behöver hjälp:

Tillfälligt parkeringstillstånd
P-tillstånd utfärdas av ordföranden på R88. Observera besökstiden: torsdagar klockan 18.00-20.00. Du kan även mejla styrelsen eller lägga en lapp i brevlådan där du skriver:

 • ditt namn och husnummer
 • för vem du behöver ett parkeringstillstånd
 • fordonets registreringsnummer
 • vilket/vilka datum det gäller
 • ditt telefonnummer

Du blir då kontaktad så snart det är möjligt. Se därför till att vara ute i god tid. Övriga besökande, familj och vänner hänvisas till betalparkeringar. Ordinarie parkeringstillstånd delas ut årligen av styrelsen.

Om du behöver låna nyckel
Föreningen har nycklar till gavelbrunnar, garageförråd, elskåp i garage, Comhemskåp, antennskåp med mera. Om du behöver låna en nyckel, kontakta i god tid ledamot på R10.

Observera att besökstiden är ojämna veckor måndag och onsdag kl 18.00–20.00. Det går också bra att mejla styrelsen eller lägga en lapp med ditt ärende i brevlådan på R10 med:

 • ditt namn och husnummer
 • vilken nyckel du behöver
 • ditt telefonnummer

Styrelsen informerar

Kanske har du redan läst brevet som delats ut i brevlådan. Om inte så finns det nu även på hemsidan. Styrelsen önskar en trevlig helg!

Information från styrelsen 151124

Syrelsen har även förmedlat information om brandsäkerhet från Attunda brandkår.
Frågor hänvisas direkt till brandskyddsinspektör/distriktschef Tomas Wrådhe.
E-post: tomas.wradhe@brandkaren-attunda.se.

Mer information finns även på brandkårens hemsida.

sodra_host_2015

 

Din chans att påverka!

Styrelsen påminner om att motioner inför årsstämman ska lämnas in senast under november månad. Du som har synpunkter eller förslag har alltså hela helgen på dig!

Vid samfällighetsföreningens årsmöte i februari 2016 kan synpunkter från dig som medlem tas upp för beslut och åtgärd. Det kan gälla sådant som rör gårdarna, trafiken, ordningen, garagen med mera.

Skriftliga förslag som underlag för motioner lämnas in senast den 30 november till R88.

Under året har Norra gården ordnat en fin och uppskattad klätterställning. norra_klatterstallning

 

Dags för städdag i november

Vid stämman 2015 röstade Rumbastigens medlemmar för att vi ska ha en gemensam höststäddag.

Vi börjar klockan 10:00, lördag 7 november, och avslutar med gemensam grillning på Södra gården cirka klockan 12:00.

Vi hjälps åt med att:

 • klippa buskar och häckar
 • kratta löv
 • köra bort ris och löv

Håligheter efter asfalteringen kommer att täckas av jord och gräs vid nästa vårstädning.

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Styrelsen

 

Brandkåren håller informationsmöte

Brandkåren Attunda har av samfälligheten på Kakelstigen uppmärksammats på en dold brist i den befintliga konstruktionen. De kommer därför att hålla informationsmöten i Hagässkolan:
Söndagen 14:e juni kl. 18.00
Onsdagen 17:e juni kl. 19.00

Panelen på framsidan är spikad på en läkt vilket ger en spalt/springa i den avskiljande väggen mot grannen. Denna behöver tätas för att uppnå skydd mot rökspridning och är en förutsättning för att uppnå skyddet av en tätad takfot.

Denna åtgärd har enligt Brandkåren inte utförts av entreprenör JFK, som många på Rumbastigen har anlitat. JFK har jobbat i samråd med Brandkåren men då denna brist inte tidigare varit känd av Brandkåren har man alltså inte tätat just denna spalt/springa. För att få bästa möjliga information om läget uppmanas boende att komma på informationsmöte, där det även blir tillfälle att ställa frågor.

Här kan du läsa mer om vilken åtgärd Brandkåren kommer att informera om.

Asfaltering av gårdarna

Asfaltering av gårdarna kommer att starta denna vecka (23). För att underlätta arbetet, undvik att parkera på gårdarna. Hantverkare, budfirmor och liknande får parkera på vår betalparkering.

Under sommaren är det många personer, inte minst barn och ungdomar som vistas på gårdarna. Tänk därför extra på att köra med krypfart på eller i anslutning till gårdarna.

Inför sommaren 2015

sodragarden

Dags att förnya parkeringstillstånd

Våra befintliga parkeringstillstånd gäller fram till 30 juni. För att förnya ditt parkeringstillstånd eller skaffa tillstånd behöver du lämna in påskrivet avtal senast 31 maj. Lämna det direkt till ordföranden på R88 eller i brevlådan.

Vilket/vilka parkeringstillstånd respektive boende har rätt till framgår av avtalet:

P-tillstånd avtal_v150512

De nya parkeringstillstånden kommer att gälla 1 juli 2015 till och med 30 juni 2016.
Tillståden kommer att delas ut i våra brevlådor i början av juni.

Brandkåren kontrollerar området på nytt

I september gjorde Brandkåren i Attunda en stickprovskontroll för att se om de påtalade bristerna i våra takkonstruktioner var åtgärdade. Inom några veckor gör de en uppföljning. Om det inte går att avgöra att åtgärder är vidtagna kommer den boende att få ett brev i brevlådan.

Infobrev Attunda 2015-04-24