Brandkåren kontrollerar området på nytt

I september gjorde Brandkåren i Attunda en stickprovskontroll för att se om de påtalade bristerna i våra takkonstruktioner var åtgärdade. Inom några veckor gör de en uppföljning. Om det inte går att avgöra att åtgärder är vidtagna kommer den boende att få ett brev i brevlådan.

Infobrev Attunda 2015-04-24

Vårstädning 25 april

Årets gårdsstädning börjar klockan 09:00, lördagen den 25 april. Sopning av gator sker med maskin den 17 april. Sopa därför gärna ut sand från gräskanter med mera och sopa ur garaget mot mitten av gatan, så att sopmaskinen kan ta så mycket som möjligt.

På själva städdagen kommer gårdsombuden att sätta upp en lista på respektive gård där det finns olika arbetsuppgifter att utföra. Där kan var och en markera vad man har gjort.

Under dagen görs även en brandinspektion av garagen. Inga brandfarliga produkter får förvaras i garagen.

Hushåll som inte deltar i vårstädningen kommer att debiteras en extra avgift om 750 kr. Om du inte kan delta just den 25 april går det bra att göra en insats före städdagen. Kontakta gårdsombuden på din gård:

Norra gården: R60 och R64

Mellangården: R48 och R17

Södra gården: R26 och R28

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Godkänd redovisning

img-209082406-0001

Samfällighetsskriften

Samfällighetsskriften finns i digital form. Finns planer på ändringar och uppdateringar i denna.

https://sites.google.com/a/rumbastigen.net/informationsskrift/